Історія

Наказом № 114 (999) по Полтавському інституту інженерів сільського будівництва від 14 листопада 1938 року засновано кафедру графіки під керівництвом доцента Файдиша Олексія Васильовича. Викладали тоді дві дисципліни: “Нарисна геометрія” та “Малювання”.

В 1968 році змінився склад викладачів на кафедрі до працюючих: Громов В.П., Бідний В.П., Калашников О.С., Фастовець Е.П., Чернявський В.А. у зв’язку зі збільшенням набору студентів були прийняті на роботу Кузьменко Р.Х., Держак А.П., Гармаш А.М., Моцак В.Г.

Під керівництвом завідуючого кафедрою Бідного Валентина Пилиповича опановували викладацьке мистецтво, розробляли методичні матеріали. В той період працювали в три зміни. Перша і друга стаціонарні заняття, третя ввечері – заняняття на вечірньому та заочному факультетах.

З листопада 1973 року завідуючим кафедри стає доцент Онищенко Олександр Григорович. Його енергія, цілеспрямованість, вимогливість до себе та підлеглих дала новий виток діяльності кафедри. В цей період велась активно науково-дослідницька робота по розробці ефективних засобів механізації будівельних процесів. Була створена науково-дослідна галузева лабораторія механізації ручної праці в будівництві.

З 1979 року почали проводити міжвузівські олімпіади з нарисної геометрії, які проходили на високому організаційному рівні. В них щорічно брали участь 100-150 студентів нашого та інших вищих навчальних закладів міста.

В 1981-1986 роках приходять на кафедру після закінчення нашого інституту талановита молодь: Горобець О.І., Усенко В.Г., Русаков І.А., Воронцов О.В.

В 1988-1996 роках викладачі опановували методику праці з іноземними студентами, створювали для цього методичну базу. Кафедра відповідала за земляцтво студентів з Латинської Америки (куратори Устьянцев В.У., Кузьменко Р.Х.).

З 2006 року при кафедрі діє школа «Юний інженер» із підготовки школярів до вступу в університет на інженерні спеціальністі.

Ще в повоєнні роки старший викладач Громов В.П., за спеціальністю архітектор, виконував проект літнього кінотеатру в парку «Перемога», та брав участь в його будівництві; планував та розбивав з Калашніковим О.С. алею, що веде до університету. Велику допомогу будівельній галузі кафедра та лабораторія «ЛМРТС» надавали в 70-80-ті роки. На замовлення заводів будували розгортки повітропроводів.

В 1987-1990 роках велась госпдоговірна тема під керівництвом доцента Горобця О.І. «Конструювання малих архітектурних форм» на базі домобудівельних комбінатів містах Полтава та Черкас. Виконавці – доцент Горобець О.І., доцент Стрілець Г.І., старший викладач Кузьменко Р.Х., старший викладач Харченко О.Є.

На базі кафедри в 1991 році був проведений X Всесоюзний науково-методичний семінар «Інженерна і машинна графіка», в порядку денному якого було 182 доповіді. В ньому брали участь ректор О.Г. Онищенко, заслужений діяч науки і техніки України Михайленко В.Є., голова НМС Держосвіти СРСР Якунін В.І., освітяни з усіх регіонів Радянського Союзу, в тому числі усі викладачі кафедри нарисної геометрії та графіки ПолтІБІ.

Доцент Стрілець Г.І., доцент Горобець О.І., старший викладач Кузьменко Р.Х., доцент Погорілий Д.Ф., асистенти Воронцов О.В, УсенкоВ.Г., виступали з науковими та методичними розповідями на союзних семінарах «Інженерна та комп’ютерна графіка», які проводились в містах: Київ, Алма-Ата, Рівне, Вільнюс, Севастополь та інших.

В зв’язку з розширенням задач, які час ставить перед інженерною графікою в 1991 році був розроблений новий спецкурс «Інженерна графіка». Його починав читати на будівельному факультеті доцент Горобець О.І. Паралельна комп’ютеризація вимагає введення в 1991 році нового курсу з комп’ютерної графіки, який розробили та читають доценти Усенко В.Г. та Кодак О.А. на будівельному факультеті.

Викладачі кафедри виконували в різні часи обов’язки: ректора – Онищенко О.Г.; проректорів – Воронцов О.В.; деканів – Усенко В.Г., Калашников О.С.; заступника декана – Воронцов О.В.; голови Профспілкового комітету інституту, секретаря приймальної комісії інституту – Калашников О.С.; секретарів факультетів – Кузьменко Р.Х., Харченко О.Є.