Концепція кафедри

Проектування, виготовлення, експлуатація будинків і споруд пов’язані із різними видами зображень: малюнками, кресленнями, ескізами. Це насичує графічні навчальні дисципліни рядом важливих завдань, серед яких – розв’язання різноманітних інженерно-геометричних задач у будівництві та архітектурі, вміння моделювати форми, що відповідають вимогам сучасної архітектури й технічної естетики, знання правил технічного документування, вміння розв’язувати інженерні задачі графічними способами, набуття навичок виконання й читання креслень.

Для розв’язування оптимізованих задач використовують певні алгоритми й програми, що будуються за законами і правилами нарисної геометрії. Останнім часом коло задач, що розв’язуються методами нарисної геометрії істотно розширилось, дисципліна набула моделюючого, творчого характеру. Її універсальні та спеціальні методи широко застосовуються у системах автоматизованого проектування, конструювання і технології виготовлення складних технічних об’єктів.