image0020[2]

На архітектурному факультеті була проведена Всеукраїнська конференція молодих учених, аспірантів та студентів

З 20 по 22 травня 2015 року на базі архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка була проведена Всеукраїнська конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва».


Робота конференції проводилася в 5-ти секціях, які представляли усі напрямки наукової роботи в галузі теорії та історії архітектури, містобудування, архітектури будівель і споруд, дизайну архітектурного середовища та образотворчого мистецтва.

Серед організаторів і учасників конференції були представлені Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Київський національний університет будівництва та архітектури, Харківська національна академія міського господарства, Національний університет «Львівська політехніка», Придніпровська державна академія будівництва та архітектури та Сумський національний аграрний університет.

Для спрощення режиму обміну інформації конференція проводилася трьома мовами: українською, російською та англійською. Серед матеріалів конференції були представлені звіти та тези усіма трьома вищезазначеними мовами, як і заслухані доповіді учасників.

За результатами проведення конференції було відмічено актуальність кожної з доповідей та беззаперечний інноваційний підхід до вирішення поставлених задач учасниками конференції.

Проведена на базі архітектурного факультету Всеукраїнська конференція здобула чималий розголос і мала неабиякий успіх серед архітектурних шкіл України.

За матеріалами архітектурного факультету