Підготовчі курси

Центр доуніверситетської підготовки
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

gerbpntu

cdp.pntu.edu.ua

Абітурієнтів архітектурного напряму готують до вступного випробування – творчих конкурсів

із креслення та рисунка

Контакти: вул. Жовтнева, 42, кімн. 209, тел. 2-56-09