Послуги

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КРЕСЛЕНЬ ТА ПРОСТОРОВИХ МОДЕЛЕЙ БУДИНКІВ, СПОРУД, КОНСТРУКЦІЙ, ВУЗЛІВ, МЕХАНІЗМІВ

Створення будь-яких виробів промисловості починається з розробки конструкторської документації.

Рівень її виконання значною мірою впливає на скорочення строків створення та освоєння виробів, зниження трудомісткості їх виробництва, підвищення надійності та якості.

Пропонується:

  • Виконання креслень

Побудова креслень та представлення паперових креслень у форматах, поширених САПР. Нормоконтроль креслень відповідно до вимог діючих стандартів ЄСКД, СПДБ, ГОСТ.

  • 3D-моделювання

Побудова просторових (3D) моделей будинків, споруд, конструкцій, інтер’єрів з моделюванням різних джерел світла, матеріалів та текстури. Планування приміщень, розставлення меблів. Побудова просторових моделей деталей механізмів, будівельних конструкцій; конструювання вузлів машин і механізмів. Візуалізація моделей.

  • Комп’ютерне оформлення 

Комп’ютерна побудова графіків та діаграм, різноманітних схем і таблиць. Кафедра нарисної геометрії та графіки.