Дисципліни

На кафедрі викладаються графічні дисципліни  для студентів напрямів підготовки:

6.050301 “Гірництво”;

6.050304 “Нафтогазова справа”;

6.050502 “Інженерна механіка”;

6.050503 “Машинобудування”;

6.070106 “Автомобільний транспорт”;

6.050702 “Електромеханіка”.

6.060102 “Архітектура”

6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”;

6.050101 “Будівництво”.

6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”